Aizliegtās un ierobežotās preces internetā

Lai gan internetā ir pieejams ļoti plašs produkcijas klāsts, vienlaikus ir arī dažādi ierobežojumi attiecībā uz priekšmetiem, kurus tomēr nesanāks iegādāties vai arī to iegāde tiks uzskatīta par nopietnu pārkāpumu. Eiropas Savienības valstīs ir izstrādāti strikti noteikumi attiecībā uz dažādām precēm, kas tiek kontrolētas arī, ja tiek kaut kas iegādāts ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām. Saraksts noteikti ir garš un nepārtraukti tiek papildināts, bet ir vērts apskatītes uz patlaban aktuālajām lietām, kas ir aizliegtas vismaz kādu laiku un domājams, ka noteikumi attiecībā uz tiem nemainīsies. Rakstu turpinājumā sagatavojis TavsKazino.

Apdraudētas sugas

Cilvēki mēdz iegādāties dažādus dzīvniekus internetā, jo ir iespējams atrast dažādus veikalus, kas savu tirdzniecību galvenokārt veic tieši internetā. Tomēr tas nenozīmē, ka katrs var iegūt jebkādu dzīvnieku kādu vēlas. Dažādi dzīvnieki un augi, kā arī atvasinātie produkti var piederēt apdraudētajām sugām. Tie ir aizsargāti ar CITES konvenciju un Eiropas tiesību aktiem (piemēram, papagailis vai koka figūra, kas izgatavota no Dalbergia nigra koksnes). Nevar teikt, ka visi noteikumi attiecas uz katru Eiropas valsti, jo ir arī specifiski noteikumi, kas aizsargā vietējo vidi, piemēram, pret invazīvām sugām. Importētājam, vēloties iegādāties diskutablus produktus tiešsaistē, vispirms ir jāapzinās ierobežojumi, lai pirms produkta saņemšanas tiek izdotas nepieciešamās atļaujas un/vai paziņojumi, ja tas ir iespējams. Viena no vietnēm, kur noteikti ir iespējams atrast daudz kvalitatīvas informācijas ir UNEP-WCMC sugu datubāzes tīmekļa vietni.

Bīstamas ķīmiskās vielas

Ne visi, bet daļa ķīmisko produktu ir arī stingri aizliegti vai ierobežoti. Starp tiem ir dzīvsudraba termometri, pesticīdi, iepriekš uzpildīti gaisa kondicionētāji, kas satur HCFC. Līdz ar to jāapzinās, ka ja tomēr ir nepieciešamība pēc šāda veida precēm, piemēram, lauksaimniecībā, tās nāksies iegādāties licenzētos veikalos konkrētā valstī, kur nevajadzētu būt problēmai tos atrast.

Viltotas vai pirātiskas preces

Ja muitas dienestiem rodas aizdomas, ka preces, kas iegādātas internetā un sevišķi, ja ir ievestas no trešajām valstīm, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tā var aizturēt preces un informēt deklarētāju vai preču turētāju, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku. Pats tiesību īpašnieks ir tiesīgs lietu nodot lietu tiesā, lai piedzītu atlīdzību no iesaistītajām pusēm. Dažas ES dalībvalstis ir ieviesušas procedūras, kas paredz vienkāršotu tādu preču iznīcināšanu, kuras noteiktos apstākļos tiek uzskatītas par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, bez nepieciešamības oficiāli tās atzīt tiesā.

Dažādi šķidrumi

Tie var būt ne tikai aizliegti, bet lielākoties ierobežots to daudzums. To galvenais ierobežotājs ir pats transportēšanas veids. Ja prece tiek sūtīta ar gaisa transportu, viena iepakojuma saturs nedrīkst pārsniegt 100 ml. Līdz ar to potenciālais pircējs internetā var būt ierobežots attiecībā uz smaržu, kopšanas līdzekļu u.c. iegādi, sevišķi, ja ir paredzēta starptautiska sūtīšana. Šāda veida preces tiek pakļautas arī papildus riskam, ka saplīstot to saturs var pazust.

Šie ir pāris no produktu veidiem, kuriem ir noteikti ierobežojumi vai aizliegumi. Katrs vietnes uzturētājs ir atbildīgs par to, lai pārdotā prece būtu legāla un izsūtīta atbilstoši dažādiem noteikumiem. Tāpat arī pašam pircējam ir atbildība par to, kādās vietnēs tas iepērkas un vai nav manāmi acīmredzami pārkāpumi par kuriem ir jāziņo.

Vairāk par aizliegtajām precēm un pakalpojumiem internetā iespējams uzzināt http://www.tavskazino.com/kazino/.